Cech Rzemiosł Spożywczych w Warszawie jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną, społeczno zawodową i gospodarczą organizacją rzemiosła. Prowadzi działalność w zakresie rzemiosł spożywczych i zrzesza rzemieślników - właścicieli zakładów z tych branż z terenu całego kraju.

Podstawowym celem działalności statutowej Cechu jest wszechstronna pomoc dla zrzeszonych rzemieślników. Realizujemy go między innymi przez:

-         reprezentowanie ich interesów wobec władz państwowych, samorządowych i innych organizacji gospodarczych,

-         doradztwo i bieżącą  informację prawną, gospodarczą, handlową, technologiczną,

-         współpracę z organami administracji oraz innymi organizacjami  w zakresie bieżącej informacji i rozwiązywania problemów dotyczących rzemiosła spożywczego,

-         działania na rzecz utrwalania więzi środowiskowej, etyki i godności zawodowej,

-         współpracę ze szkołami zawodowymi i władzami oświatowymi w zakresie przygotowania zawodowego uczniów,

-         organizację szkoleń, pokazów, specjalistycznych wyjazdów zawodowych za granicę: na targi, wystawy, konkursy międzynarodowe.

 

Koleżanki i Koledzy - właściciele zakładów. Organizacja nasza może pomóc Wam rozwiązać wiele problemów i kłopotów z jakimi borykacie się w Waszej codziennej pracy. Cech nasz stworzony został przez rzemieślników dla rzemieślników.